Skemaet nedenfor viser en oversigt over ubesatte arbejdsopgaver der er i skytteforeningen i år og delvis næste år.

I foreningens vedtægter §19 står at medlemmer skal deltage i 3 arbejdsdage per kalender år. Foreningen har mange opgaver som skal varetages og de omregnes til arbejdsdage som vist i skemaets yderste højre kolonne.

Nogle opgaver kræver en indsats spredt ud over flere måneder medens andre blot kan være en enkelt time som f.eks. banekommandør en times tid onsdag aften.

Har du spørgsmål til opgaver m.m. kan du spørge i kassen eller skrive til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Der opfordres til i god tid at melde sig til opgaver så indsatsen kan spredes ud på hele året. 

 

Beskrivelse Hvornår Svarer til antal arbejdsdage

Arbejdsdag

Der søges hjælpere til vedligeholdelsesarbejde i foreningen. 

Foreningen giver morgenmad fra 09:00-10:00 og under selve arbejdsdagen vil der være snacks og drikkevarer.

Meld venligst tilbage om du ønsker morgenmad.

S.u. 05/06 til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Vi glæder os til at have en produktiv og hyggelig dag.

8. juni 2024 kl 10-13

1 arb.dag

Banekommandører

Er du interesseret i at tage en banekommandørvagt så spørg i kassen. De kan se de ledige vagter og tildele en til dig.

Som banekommandør optjener du en arb.dag og du er også velkommen til at tage en sodavand.

Onsdage kl 18-19 i resten af 2024 i det omfang der er nye skytter på banen. Dvs. skytter som har skudt mindre end 7 gange.

Opgaven forudsætter du i alt har mindst 20 fremmøder i foreningen eller eventuelt anden erfaring fra tidligere.

1 arb.dag per vagt

Divisionsansvarlig

Opgaven består i sammen med bestyrelsen at sætte 3-4 divisionshold for både luft og cal. 22 samt sikre at holdene har en holdleder og at skytterne får informationer og transporttilladelser. Du bliver den ansvarlige person for 2 af de 7 aftener, hvor vi har hjemmebane, herunder  sikre at resultater tælles og indrapporteres korrekt til DGI. Du vil få hjælp til skivetælling de dage vi har hjemmebane, se opgaven "divisionsturnering hjemmebane-hjælpere".

Opgaven kan sagten splittes mellem 2 eller 3 personer, f.eks. en person tager opgaven i okt-dec 2024 og en anden jan-mar 2025. Eller 1 person står for luftturnering og en anden for cal. 22 turneringen.

Er du interesseret i opgaven eller har spm så skriv til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7 aftener som typisk ligger en af dagene tirsdag, onsdag eller torsdag i perioden oktober 2024 til marts 2025.

3 arb.dage i 2024

3 arb.dage i 2025

Divisionsturnering hjemmebane-hjælpere

Opgaven består i at hjælpe med divisionsturnering på hjemmebane, herunder tælle skiver og indtaste resultater.

Er du interesseret i opgaven eller har spm så skriv til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

2 eller 3 aftener onsdag eller torsdag 18 - 21 i perioden oktober 2024 til marts 2025. 1 arb.dag per turneringsaften