Foreningens vedtægter

Klik her

Foretningsorden

Klik her

Vandelsgodkendelse

Klik her

Referat for generalforsamlingen 2019

Klik her

Betalingsservice og udmeldelsesfrist

Klik her

Sikkerhedsbestemmelser for skydning (SIKSKY - Januar 2019 ver 3)

Klik her

Bemærk at kapitel 2 i SIKSKY “Sikkerhedsbestemmelser for den enkelte skytte” skal kendes og efterleves af ALLE skytter. Øvrige kapitler skal kendes og efterleves af foreningsledere, skydeledere, terrænskydeledere, banekommandører og lignende, i de funktioner hvor sikkerhedsbestemmelserne er relevante.

Vejledning i registrering af våben i SKV (November 2018)

Klik her

Persondataforordning - Privatlivspolitik

Klik her

Grovvåben

Klik her