Luftpistol

Luftpistol Der er sket en stor udvikling i luftpistoler, og både træfsikkerheden og designet af de moderne luftpistoler gør dem til spændende pistoler at lære at skyde med.

Skytteforeningerne anvender hagl af størrelsen 4,5mm, som bliver drevet ud af løbet ved hjælp af komprimeret luft. Tidligere blev der anvendt CO2, men det er man gået bort fra.

Luftpistoler til hagl på 4,5mm har den fordel, at de ikke kræver tilladelse fra politiet. De er tillige meget miljøvenlige, da de anvender almindelig komprimeret luft

Ud over at der ikke er nogen rekyl, er der stadig flere, der får øjnene op for at træning af aftræk med luftpistoler kan give en fremgang i skyttens resultater - også med andre våbentyper.

Hillerød Skytteforening har baner, der er godkendte til skydning med luftpistol.

Revolver

revolverEn revolver er et relative simpelt mekanisk våben. Det er kendetegnet ved, at patronerne er placeret i en roterende (revolverende) tromle med et kammer til hver patron.

Revolvere virker på den måde, at når hanen bliver spændt, drejer tromlen rundt, således at den næste patron bliver drejet op til affyringspositionen. Når skytten trykker på aftrækkeren, bliver den fjederspændte hane udløst. Hanen vil nu sørge for, at slagstiften blive drevet ind mod patronen, som vil blive affyret.

På grund af trommelfunktionen kan en revolver forsætte med at fungere, hvis der forekommen en defekt patron. Skytten forsætter til næste patron i tromlen ved enten at trykke på aftrækkeren, eller ved at spænde hanen. Denne driftssikkerhed betyder, at revolveren har mange tilhængere, og at der stadig bliver udviklet på våbentypen.

Tromlen i de fleste - men absolut ikke alle - revolvere kan indeholde 6 patroner. Da skydninger i skytteforeningerne altid er på 5 patroner, er det som regel "6-løbere" der er foreningsrevolvere.

Skytten kan betjene revolvere med både én- og to-håndsfatning, men det normale er at skyde revolver med to-håndsfatning.

Der bliver lavet revolvere i forskellige kalibre, men den mest almindelige kaliberstørrelse er kal. 22 og kal .38 Special.

Da revolveren er et meget sikkert våben, skal alle nye skytter i Hillerød Skytteforening begynde med at skyde revolver.

Pistol

pistolEn pistol er, som en revolver, et kort håndvåben.

Pistolen adskiller sig fra revolveren ved, at patronerne er placeret i et magasin, og at der er flere mekaniske elementer i forbindelse med skudafgivelsen.

En halvautomatisk pistol fungerer på den måde, at når skytten trykker på aftrækkeren, vil en spændt fjeder drive slagstiften ud mod patronen. Når slagstiften rammer patronen, vil denne blive affyret, og kuglen bliver drevet ud af løbet. Kraften der bliver frigivet i forbindelse med skuddet, presser herefter en "slæde" tilbage mod skytten. Slæden trækker det afskudte hylster ud af kammeret, og når den kører tilbage i udgangspositionen, vil den trykke en ny patron op i kammeret og spænde fjederen til slagstiften igen. Pistol er nu nu klar til næste skud. (Det afhænger af pistolens konstruktion, om slæde kører uden op rammen eller inde i selv pistolen. Princippet er dog det samme.)

Denne mekaniske proces gør at en pistol får problemer, hvis der er en defekt patron i kammeret. Skytten skal i sådanne tilfælde have den defekte patron ud af pistolens kammer, før det er muligt at afgive næste skud.

Pistoler har den fordel, at magasinet - alt efter model - som regel indeholder fra 1 til 18 patroner. Dette har ikke betydning for skydning på banerne hos Hillerød Skytteforening, da alle skydninger sker med 5 patroner i magasinet. Flere skytter i foreningen deltager dog i skydninger under Danmarks Sportsskytte Forbund (fx IPSC), hvor en stor magasinkapacitet er en fordel.

Skytten kan betjene pistoler med både én- og to-håndsfatning. Det er muligt at betjene de fleste pistoler i Hillerød Skytteforening med både én- og to-håndsfatning.

Der bliver lavet pistoler i forskellige kalibre, men de mest almindelige kaliberstørrelser er kal. 22 og 9mm. (Kaliber 40 og 45 vinder dog frem i disse år.)

Når nye skytter i Hillerød Skytteforening er blevet rutineret i at skyde med revolver, er der mulighed for at skyde med halvautomatiske pistoler.